Kvalifikationskrav

Censorprofil:

  • Du har sundhedsfaglig viden inden for borgernær sygepleje
  • Du har en videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau
  • Mindst 3/4 af censorerne skal have deres hovedbeskæftigelse uden for professionshøjskolerne, som udbyder uddannelsen i Danmark, fordelt således at ¼ er fra PLO og Regionerne, ½ er fra kommuner og ¼ fra UC-sektoren. Hvis nødvendigt, f.eks. ved for få ansøgere, kan formanden for specialuddannelsesrådet dispensere fra kravene
  • Du er fagligt og pædagogisk ajourført i relation til den borgernære sygepleje i praksis
  • Du har kendskab til det lovmæssige grundlag for eksamener
  • Du er indstillet på rejseaktivitet, da uddannelsesstederne er beliggende i hele landet