Censorformandskabet for borgernær sygepleje

Interesseret i at være censor

Hvert 4. år kan man søge om beskikkelse som censor ved Specialuddannelsen i borgernær sygepleje.

Hvis du er interesseret i at få besked, når der næste gang er mulighed for at søge om beskikkelse, kan du registrere dette på Censorsekretariatets hjemmeside www.censor-it.dk under menupunktet "Interesseret i at blive censor".

Det nuværende censorkorps er beskikket i perioden 1. oktober 2023 – 30. september 2027.