Censorformandskabet for borgernær sygepleje

Interesseret i at være censor

Der er mulighed for at søge om beskikkelse som censor ved Specialuddannelsen i borgernær sygepleje i perioden 11. maj 2023 – 12. juni 2023.

Ansøgningsskemaet udfyldes på Censorsekretariatets hjemmeside www.censor-it.dk.

Det nuværende censorkorps er beskikket i perioden 1. oktober 2019 – 30. september 2023.