Censorformandskabet for borgernær sygepleje

Interesseret i at være censor

Censorkorpset er beskikket i perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2023

Der er i øjeblikket ikke brug for at efterbeskikke censorer til korpset.
Hvis du er interesseret i at blive censor, kan du skrive dig på listen her: https://www.censor-it.dk/frontend_pre_applications/new
Når ansøgningsproceduren går i gang, vil vi sende information pr. mail.